Programma

Kasteeldag 26 maart 2019 “De poppen aan het dansen”

12.30 – 13.15: Walking lunch: kennismaking met kasteel, sprekers, workshopleiders en elkaar

Ontvangst met koffie, thee, fris en broodjes c.a. U ontvangt een badge en een conferentiemap met daarin het dagprogramma.

 

13.15 – 13.30: Plenair: opening van de themadag door de dagvoorzitter Karien Bonenkamp

Karien heet allen welkom en geeft een toelichting op de bedoeling en structuur van de dag aan de hand van de opbouw en werkwijze van de Merlijn Advies Groep. Introductie van een nieuwe professie: de conflictadviseur.

 

13.30 – 13.45: Plenair: uitreiking namens de redactie en alle schrijvers door Dick Bonenkamp van het boek ‘De conflictadviseur, wegwijzer in het conflictlabyrint’ aan Margriet Cuypers, Directeur Expertise Centrum  (talent, organisatie en inzetbaarheid) Nederlandse Spoorwegen.

Aan het einde van de dag krijgen alle aanwezigen dit boek mee naar huis.

 

13.45 – 14.10: Plenair: conflicthantering, wat kunt u daaraan doen?

Lidy Verweij geeft een kort overzicht van de manieren waarop professionals met conflicten omgaan en wat u daarvan kunt meenemen om in eerste aanleg zelf beter conflicten te kunnen voorkomen en spanningen te kunnen omzetten in organisatieverbetering.

 

In de workshops ontsluieren professionals hun belangrijkste tools en ervaringen en geven u effectieve doe-het-zelf tips!!!

14.15 – 15.00: Eerste ronde workshops:

De geheimen van de conflictadviseur: Wouter Hendrickx ‘We lopen al een hele tijd rond met het gevoel dat we ons probleem/problemen niet zonder professionele hulp kunnen oplossen, en we weten niet goed bij wie we terecht kunnen om ons te helpen uit te zoeken welke vorm van conflictbemiddeling in ons geval het meest voor de hand ligt’ De MAG Conflictadviseurs zijn mensen die ruime ervaring hebben in dit vak en die goed op de hoogte zijn van alle vormen van conflictbemiddeling die de MAG aanbiedt. De eerste stap is een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek luistert de conflictadviseur zo onbevooroordeeld mogelijk naar de aard van het conflict waarvoor een oplossing wordt gezocht en naar de specifieke wensen en eisen die de cliënt aan een mogelijke oplossing stelt. Met deze informatie stelt de conflictadviseur een zo goed mogelijke ‘match’ voor tussen mogelijke oplossingsmethode en een professional die deze methode beheerst. Luisteren en doorvragen zijn kernkwaliteiten van de conflictadviseur gekoppeld aan kennis van de diverse methoden en de specifieke kennis en ervaring van de aangesloten conflictoplossers. Wouter Hendrickx is een van de eerste conflictadviseurs van Merlijn Advies Groep.
 De geheimen van de vertrouwenspersoon: Marianne van der Meulen “We hebben onlangs een vertrouwenspersoon aangesteld. De opvang van de slachtoffers van ongewenst gedrag is dus goed geregeld. Kunnen we gelukkig nu onze aandacht weer aan andere dingen geven”. Helaas, zo simpel is het niet. Uw organisatie moet nog meer doen om te voldoen aan de eisen van de Inspectie Sociale Zaken en Arbeidsaangelegenheden. En wat dacht u van de Wet Huis voor Klokkenluiders? Tijdens deze workshop krijgt u tips hoe u een veilige werkomgeving kunt creëren. Marianne van der Meulen heeft jarenlang als leidinggevende in het bedrijfsleven gewerkt en is sinds 2006 werkzaam als vertrouwenspersoon, coach en mediator. Ook geeft ze trainingen voor vertrouwenspersonen in spe.
 De geheimen van de organisatie-ombudsman: Henk van Grönningen “Even stil staan om samen weer verder te kunnen gaan”. De functie van Nationale ombudsman, die klachten over de overheid behandelt is redelijk bekend. Maar de bredere functie van ombudsman – functionaris binnen organisaties – is nu nog geheel nieuw. Opvallend is dat binnen bedrijven deze specifieke deskundigheid meer en meer gewenst is. Het principe van vertrouwelijkheid wordt op een eigen wijze gehanteerd en de functionaris is volledig onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Dit is een zeer boeiend spanningsveld. Mogelijk ligt op uw carrière pad deze nieuwe uitdaging op u te wachten? In deze workshop gaan we in op de diverse facetten en tools van deze nieuwe en uitdagende functie. Durft u deze verkenningstocht aan te gaan? Henk van Grönningen MDR (voorzitter van de werkgroep Ombudsman van Merlijn Advies Groep) was jarenlang landelijk coördinator conflictmanagement binnen de overheid en heeft veel samen gewerkt met Alex Brenninkmeijer, de toenmalige Nationale Ombudsman.

15.00 – 15.10: Plenair: nabespreking workshops, wat neemt u er van mee?

De dagvoorzitter nodigt een forum van drie observatoren uit om de kerntips die in de workshops zijn gegeven na te bespreken.

 

15.15 – 16.00: Tweede ronde workshops:

De geheimen van de klachtenfunctionaris: Martin Jacobs “Of u nu werkzaam bent in de zorg, het onderwijs, bij een bank of een particuliere werkgever, er zijn altijd naast zeer tevreden werknemers ook medewerkers die rondlopen met een of meerdere slechte ervaringen. Weten uw mensen van een klachtenfunctionaris binnen uw instelling of het bedrijf? Of moet u ze teleurstellen als daarom wordt gevraagd? Onverwerkte frustraties kunnen op een onwenselijke wijze op straat komen te liggen. Hoe fijn zou het voor de werknemer zijn en hoe schade voorkomend voor het bedrijf als u de beschikking heeft over een klachtenfunctionaris als u dat al niet verplicht bent? Deze workshop zet u op het spoor van een zinvolle actie voor uw bedrijf/instelling; hoe organiseer ik het en hoe verkoop ik het. Heeft u nu al een klacht? Laat het ons weten!” Martin Jacobs is MfN registermediator en was ruim 20 jaar voorzitter van een klachtencommissie in het voortgezet onderwijs.
De geheimen van de conflictcoach: Francine ten Hoedt “Conflicten zijn leersituaties om samenwerkingsrelaties te verstevigen en daardoor geluk op de werkvloer te bevorderen. Dit versterkt de organisatie en verhoogt prestaties en resultaten. Gelooft u het niet? Kom dan naar deze workshop en laat u verrassen: door uw eigen inzichten, door een andere kijk op conflicten en door de eenvoudige tips om conflicten om te zetten in leermomenten.” Francine ten Hoedt stond met Marijke Lingsma aan de wieg van conflictcoaching als nieuwe energiebron voor managers en HR. Meer info vindt u op haar LinkedIn.
 De geheimen van de teamconflictcoach: Martian Slagter “Van schuld naar aandeelhouderschap” Conflicten en gedoe in teams kosten veel energie, gaan ten koste van het werkplezier en kosten geld: mensen halen niet het beste uit zichzelf en elkaar. Teamconflictcoaching is in veel gevallen een manier om zaken vlot te trekken. Het grootste geheim van een teamconflictcoach is dat zij/hij een doorgewinterde systeemdenker is. Daardoor kan zij/hij in- en uitzoomen om samen met de betrokkenen naar de ziekmakende patronen te kijken. Door niet op zoek te gaan naar de schuldige – iedereen is op zijn of haar manier onderdeel van het probleem, dus ook van de oplossing – wordt de kans groter dat ziekmakende patronen doorbroken worden en door de teamcoaching gezonde samenwerking ontwikkelen. De succesfactoren van teamconflictcoaching en wat je ermee kunt in de praktijk, zijn de onderdelen van deze workshop. Martian Slagter is een ervaren organisatieveranderaar en team(conflict)coach in de praktijk en doet voor de Universiteit Twente onderzoek naar teamleren en teamcoaching.

 

16.00 – 16.15: Plenair: nabespreking workshops, wat neemt u er van mee?

De dagvoorzitter nodigt een forum van drie observatoren uit om de kerntips die in de workshops zijn gegeven na te bespreken.

 

16.15 – 16.45: Pauze

 

16.45 – 17.30: Derde ronde workshops:

De geheimen van de teammediator: Arineke Elsenaar “Het niveau van de leidinggevende is tegenwoordig onder de maat, heb ik net weer een nieuwe leidinggevende voor dat team gevonden redt deze het ook weer niet. Wat is dat toch?” In deze workshop over Teammediation krijgt u een oplossing aangereikt. Arineke B.C Elsenaar is MfN registermediator en auteur van het boek Hoofdpijndossiers Weg ermee!
 De geheimen van de beleidsbemiddelaar: Frans Spekreijse De samenleving wordt steeds complexer en de overheid heeft steeds minder de regie. Voor de mondige burgers van nu is het gezag van de overheid niet vanzelfsprekend. Door media en online connectiviteit kan weerstand snel groeien. Desondanks kijken burgers in eerste instantie naar de overheid wanneer er een maatschappelijk probleem moet worden opgelost. Dat roept de vraag op hoe om te gaan met tegengestelde belangen en controverses bij beleidsvorming. Hoe voorkom je dat weerstand groeit, bijvoorbeeld in de vorm van protesten of juridische procedures? Hoe zorg je ervoor dat de betrokken maatschappelijke partijen zelf verantwoordelijkheid nemen en gaan samenwerken? Bij beleidsbemiddeling gaat het om grote maatschappelijke vraagstukken waarbij veel partijen vaak tegengestelde belangen hebben en de overheid altijd een partij is. Heeft de beleidsbemiddelaar een geheim? Het mag duidelijk zijn dat mediationvaardigheden noodzakelijk zijn om in dit soort kwesties te bemiddelen. Het is een specialisme.Waarom noemt hij zich beleidsbemiddelaar en niet beleidsmediator? Frans Spekreijse is oud-burgemeester van Lochem en pionier op het gebied van de introductie van mediation binnen de overheid. Sinds een aantal jaren is hij actief als en geeft hij training in beleidsbemiddeling.
De geheimen van de mediator: Jacqueline van Gessel-Galle Bemiddelen als neutrale derde in een conflictsituatie tussen één of meer mensen of bij spanningen in een samenwerkingsverband. Dit met als doel om te komen tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing. Mediation wondermiddel of panacee? Er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. Stel de poppen zijn binnen uw organisatie aan het dansen. Kiest u voor mediation, bemiddeling, of een professioneel begeleid goed gesprek. Of gaat u zelf het gesprek aan? Wat is wijsheid en ziet u door de bomen nog wel het bos? Wat sluit het beste aan in welke situatie? Wilt u meer inzicht in de keuzemogelijkheden en een betere antenne voor wat in een gegeven situatie past? Neem dan een kijkje in de keuken van deze mediator. Zij neemt u mee naar het proces van mediaton en bespreekt met u de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden. U neemt do’s en dont’s mee voor als u zelf het gesprek aangaat. Jacqueline van Gessel – Galle is 32 jaar werkzaam geweest als rijksambtenaar, is vanaf 2013 MfN registermediator en wil graag haar aanpak met u delen. 

17.30 – 17.45: Plenair: nabespreking workshops, wat neemt u er van mee? Afsluiting van de dag

De dagvoorzitter nodigt een forum van drie observatoren uit om de kerntips die in de workshops zijn gegeven na te bespreken.

Daarna afronding door de dagvoorzitter met dank aan de inleiders, de ondersteuners van de dag en de inbreng van de deelnemers. Uitnodiging tot afrondend drankje en napraten.

 

17.45 – : Filevrije expertborrel & snack

Tijdens de borrel kunt u 1 op 1 aan de aanwezige experts vragen stellen. En vervolgens, als u daaraan toe bent, kunt u met een heleboel doe-het-zelf-tips en een boek rijker

 

zonder vragen naar huis!

Inschrijven € 295,- exclusief btw (ontvang 15% korting als u met een of meerdere collega’s komt)

Let op: bij het inschrijfformulier graag aangeven welke workshop u per ronde zou willen volgen.